Begravelse

Hjem / Begravelse

Indtil vi ses igen…

Ved dødsfald kontaktes præsten, der så hurtigt som muligt kommer på besøg hos de pårørende. Ved sygdom har præsten sikkert været på besøg tidligere, så der er mulighed for at få talt om, hvad der er sket i den sidste tid. Man vil også kunne have en fælles andagt med bøn, salmesang og læsning af trøsteord.

Dernæst kontaktes en bedemandsfirma, der kan hjælpe med en lang række praktiske spørgsmål og det aftales hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted. Der udfyldes også en dødsanmeldelse, der skal afleveres hos den kirkebogsførende sognepræst i Folkekirken , der er begravelsesmyndighed.

Graveren på den ønskede kirkegård kontaktes for aftale om gravplads.

Medlemmer af Lemvig Bykirke kan melde sig ind ELNs begravelseshjælp. Det sker ved henvendelse til menighedens præst. Menigheden får ved dødsfald udbetalt 20.000 kr. til dækning af ekstraudgifter ved begravelse af ved ikke-medlemmer af Folkekirken. Der ydes ikke betaling for vedligeholdelse af gravsted.
Kontingentet er i 2020 på 62,50 kr. for personer under 50 år, 312,50 kr. for personer mellem 50-65 år og 437,50 for personer på 65+. Børn under 18 år er dækket af forældrenes medlemskab.

Det er valgfrit om man som medlem af Lemvig Bykirke ønsker at være en del af begravelsesordningen med de rettigheder og forpligtelser som det medfører. Se mere om Begravelsesordning i Lemvig Bykirke

Brian Christensen

Brian Christensen

Præst

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker samtale med en præst om tro, menneskeliv og kirkelige handlinger. Alle samtaler med præsten er fortrolige og indeholdt under præstens tavshedspligt.
Kontakt: mobil 29433137 eller e-mail: pastor@lemvigbykirke.dk
Fredag er præstens ugentlige fridag.