Begravelse1

Hjem / Begravelse1

Ved dødfald kontaktes præsten for Lemvig Bykirke

Ved dødsfald kontaktes præsten, der så hurtigt som muligt kommer på besøg hos de pårørende. Ved sygdom har præsten sikkert været på besøg tidligere, så der er mulighed for at få talt om, hvad der er sket i den sidste tid. Man vil også kunne have en fælles andagt med bøn, salmesang og læsning af trøsteord.

Dernæst kontaktes en bedemandsfirma, der kan hjælpe med en lang række praktiske spørgsmål og det aftales hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted. Der udfyldes også en dødsanmeldelse, der skal afleveres hos den kirkebogsførende sognepræst i Folkekirken , der er begravelsesmyndighed.

Graveren på den ønskede kirkegård kontaktes for aftale om gravplads.

Medlemmer af Lemvig Bykirke kan melde sig ind ELNs begravelseshjælp. Det sker ved henvendelse til menighedens præst. Menigheden får ved dødsfald udbetalt 20.000 kr til dækning af ekstraudgifter ved begravelse af ved ikke-medlemmer af Folkekirken.
Kontingentet er i 2019 på 62,50 kr for personer under 50 år, 312,50 kr for personer mellem 50-65 år og 437,50 for personer på 65+. Børn under 18 år er dækket af forældrenes medlemsskab.