Gudstjeneste

v/  Pastor Brian Christensen

Havne gudstjeneste

v/ Pastor Niels Mortensen På havnen ved Bjarnes Fisk

Gudstjeneste

v/ Pastor Christian Poulsen