Hvad er forbøn, og hvordan foregår det?

Hjem / Tjeneste / Hvad er forbøn, og hvordan foregår det?
Hvad er forbøn, og hvordan foregår det?

I Lemvig Bykirke har vi et inderligt ønske om at hjælpe andre mennesker. Nogle gange rækker vores kræfter og evner ikke til at give andre det, de har brug for. Andre gange er der mennesker, som har brug for at stå sammen med andre i bønnen og på den måde søge ind i Guds nærvær.

Derfor har vi etableret en forbønsgruppe med mennesker, som er dedikere og oplært i forbøn. Deres opgave er at hjælpe med at lægge det frem for Gud, som den der søger forbøn har brug for. Vi kan ikke vide, hvordan Gud ønsker at møde den enkelte, men vi oplever ofte at det kan være en hjælp og støtte at søge Gud sammen i bøn. Du er ikke alene.

Der står skrevet i Bibelen, at hvor 2 eller 3 er forsamlet i Jesu navn, vil Han selv komme og være til stede. Det er et løfte, vi kan stå fast på som på klippegrund. Vil du gerne vide mere om forbøn er du meget velkommen til at henvende dig til Brian Christensen, præst ved Lemvig Bykirke eller Karin Juul Jensen, som har været med til at starte forbønsgruppen op.