Menighedsplejen i Lemvig Bykirke

Hjem / Menighedsplejen i Lemvig Bykirke

Vision

I menighedsplejen ønsker vi at sætte Guds ressourcer i spil for at styrke den enkelte i fællesskabet.
Alle kan i perioder have brug for hjælp og alle har noget at bidrage med i gode rammer.
Helt praktisk vil vi organisere og yde støtte til enkeltpersoner. Det vil vi gøre ved at arbejde med at skabe strukturer omkring de personer, der søger hjælp i fællesskabet. Det er helt centralt, at styrken findes i troen på Jesus Kristus.

I menighedsplejen rækker vi hånden ud

I første omgang vil vi knytte vores indsats til eksisterende aktiviteter, f.eks. Messy Church og julehjælp. Vi vil undersøge muligheden for at danne familienetværk med fællesspisning. Dette kan bygge bro mellem vores private netværk, kommunale kontakter og menigheden. Vi vil søge fonde til finansieringen.

Menighedsplejens vedtægter kan læses her.

Ser du et behov for hjælp, så ret henvendelse til menighedens plejes bestyrelse og beskriv hjælpe-behovet. Hjælpen kan f.eks. være i form af bøn, praktisk hjælp, støtte til dækning af konkrete udgifter.

Kontaktpersoner: Formand Karin Juul Jensen, tlf 30 27 31 15 og Næstformand Mike Wilden, tlf 42 48 17 75.


Hvis du ønsker at støtte menighedsplejens arbejde, kan der indbetales på kontonr. 9589 – 0759698231 eller MobilePay 25306. Skriv: “Til menighedsplejen” i kommentarfeltet. Hvis du ønsker fradrag for din gave, så sendes beløbet til Samvirkende Menighedsplejer på kontonr XXX, mærk indbetalingen: Donation til Lemvig Bykirkes menighedspleje.