Messy Church

Hjem / Messy Church

Det’ for både børn og voksne !

Messy Church er en kreativ og involverende gudstjenesteform, der bygges og formes af deltagerne.

Der begyndes med drop in, hvor der er god tid til at komme fra hverdagens forskellige gøremål. Derefter tager vi os god tid til at spise sammen og omkring kl. 18.30 fortsætter vi med bibelfortælling og sange og slutter af med aktiviteter der er knyttet op på gudstjenestens tema.

Messy Church bygger på at være et åbent og rummeligt fællesskab.

I Foråret 2024 indbyder vi til 3 aftener med Messy Church

Tirsdag d. 12. marts kl. 17.30-19.30 

Onsdag d. 24. april kl. 17.30-19.30

(Download flyer her)

Onsdag d. 22. maj kl. 17.30-19.30

Messy Church  (oversat: ”rodet kirke”) er ikke en dansk opfindelse.

Flere kirker i England har oplevet, at det er svært at være kirke, og de kæmpede med at flere ikke så kirkens åbningstider og tilbud som relevante og attraktive.

Nogle folk med Lucy Moore i spidsen opfandt for nogle år siden konceptet Messy Church, som netop tager hånd om mange af de barrierer, der er i forhold til kirken.

Nogle opfatter kirken som gammeldags og med rammer der ikke tillader eller indbyder alle til at være med.

F.eks. børn roder og for mange er kirken det modsatte! Med konceptet Messy Church oplever mange kirker i England vækst.

Flere og flere i alle aldersgrupper og fra vidt forskellige hjem og familiemønstre finder hen til kirken og et tilbud, der er lidt mere rodet og lettere tilgængeligt.