Brian Christensen

Præst

Jeg har været præst ved Lemvig Bykirke siden menighedens opstart i 2012 og siden foråret 2019 har jeg boet på Vinkelvej 19 sammen med min kone Kirsten. Kirsten arbejder som hjemmesygeplejerske og sammen har vi 4 børn, der alle er flyttet hjemmefra. Jeg har været sognepræst fra 1996-2012 i et sogn med 3 kirker nord for Frederikshavn.

Søndagens gudstjeneste er omdrejningspunktet for mit virke som præst. Her mødes menigheden med Jesus Kristus til lovprisning, bøn, fordybelse i bibelens gode budskab og personlig reflektion og herfra sendes menigheden ud til tjeneste for andre i hverdagslivet.

For mig er der ikke den store forskel på at være præst i en sognekirke og i en frimenighed som Lemvig Bykirke. Præstens opgave er den samme: At være i tjeneste for Gud og mennesker og at formidle evangeliet på en nutidig og nærværende måde. I ugens løb sker det gennem samtaler og aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Jeg står altid til rådighed for samtaler om de udfordringer vi kan opleve i forhold til trosliv og menneskeliv, så alle er velkomen til at henvende sig.

Kontaktoplysninger
Socials