Alle kan være med

Et fællesskab hvor vi hjælper hinanden

Lemvig Bykirke er en menighed, som er båret af frivillige og derfor vil vi gerne opmuntre så mange som mulig til at være med i en tjeneste-gruppe. Det giver fællesskab og måske også nye bekendtskaber, når man løser en opgave sammen med andre.

Tjenestegrupper i Lemvig Bykirke

Sang – forsanger under gudstjenesten

Klaver – klaverspil under gudstjenesten

Kirkebøn – bede ind- og udgangsbøn, samt kirkebønnen

Lyd/skærm – klargøre og styre udstyr til lyd og skifte slides på powerpoint

Liveoptagelse – sørge for live-optagelse af gudstjenesten

Forbøn – tilbyde forbøn under altergangen

Nadver – uddele nadver sammen med præsten

Omsorg – have særlig øje for at modtage nye i fællesskabet

Praktisk – hjælpe med opstilling, kirkekaffe og oprydning

Det meget vigtigt at understrege, at enhver kan deltage i vore gudstjenester uden at skulle føle sig forpligtet på at medvirke.

Men vil du gerne være med i én eller flere tjeneste-grupper, som du synes passer til dine evner og nådegaver, så kan du se mere om de forskellige tjenestegrupper her.

Hvis du allerede er med i en gruppe, så har du adgang til det fælles tjenesteskema, som du kan logge ind på her.

Brian Christensen

Brian Christensen

Præst

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker samtale med en præst om tro, menneskeliv og kirkelige handlinger. Alle samtaler med præsten er fortrolige og indeholdt under præstens tavshedspligt.
Kontakt: mobil 29433137 eller e-mail: pastor@lemvigbykirke.dk
Fredag er præstens ugentlige fridag.