Grundlag

Hjem / Grundlag

Frimenighedens formål er at virke til evangeliets fremme ved sand forkyndelse af Guds Ord og sakramenternes forvaltning til personlig tro og kristen livsførelse. Gennem gudstjeneste, samtale og i den enkelte hverdagsliv ønsker vi at fremme Helligåndens virke i os, så kærligheden til Gud og til næsten er det bærende i vores liv. Gud ønsker at give sin frelse og det evige liv til alle mennesker og det vil vi som menighed gerne være med til at række videre.

Frimenighedens bekendelsesgrundlag er de bibelske skrifter som Guds inspirerede og urokkelige ord som kilde og norm for kristen liv og lære samt de 5 bekendelsesskrifter (Luthers lille Katekismus, Den augsburgske bekendelse, Den athanasianske trosbekendelse, Den nikænske trosbekendelse og Den apostolske trosbekendelse), som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning.

Frimenigheden anser ”Odense-erklæringen – om kirkens tro” af 27. august 2006, som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse

Frimenigheden er tilsluttet ELN og IM, under teologisk tilsyn fra ELN.

Frimenigheden er en aktiv og engageret deltager i det af ELN oprettede menighedsnetværk.

Lemvig Bykirke ledes af en bestyrelse, som vælges på menighedens årlige generalforsamling.

Her kan du læse vedtægterne for menigheden