Hvad laver lægmandsgruppen?

Hjem / Tjeneste / Hvad laver lægmandsgruppen?
Hvad laver lægmandsgruppen?

I Lemvig Bykirke er det frivillige, som står for det som en kordegn eller en kirketjener normalt vil sørge for til en gudstjeneste. Derfor er der en lægmandsgruppe, som består af nogle der beder bønner i løbet af gudstjesten og nogle der hjælper til under nadveren. Der er faste bønner til ind- og udgangsbøn, mens kirkebønnen formuleres mere frit. Kirkebønnen er den fælles forbøn for verdens fattige, lidende og udsatte grupper og der bedes også for mission og menighedens liv og vækst.
De som hjælper til under altergangen, hjælper præsten i den hvide messeskjorte, som han bærer under altergangen og uddeler nadverbrødet.